1x1xk

Uzm.Dr.Şirin Atlığ

ADI SOYADI: RAİFE ŞİRİN ATLIĞ

DOĞUM TARİHİ: 10/12/1982

EĞİTİM ALDIĞI KURUMLAR:
LİSE: Ankara Fen Lisesi (1997-2000)
ÜNİVERSİTE: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (2000-2006)
UZMANLIK EĞİTİMİ: İstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği (2006- 2011)

KATILDIĞI KURSLAR VE SERTİFİKALAR:
Enjeksiyon Teknikleri Kursu (SBSAM 2007)
Ortez Reçeteleme Kursu (21. FTR Ulusal Kongresi 2007)
Botulinum Toksin Uygulama Kursu (Yeditepe Üniversitesi 2008)
İnme Kursu (1. Tıbbi Rehabilitasyon Kongresi 2008)
IOF(International Osteoporosis Foundation) Klinik Dansitometri Sertifika Kursu (2009)
Uygulamalı EMG Kursu (2. Samatya EMG Günleri 2010)
Kardiyak Rehabilitasyon Kursu ve Sertifikası (2012)
UEMS PRM Avrupa Board Diploması (2012)
Klasik masaj Pratik kursu (2014)
Nöral terapi 1. Basamak (2016)
Nöral terapi 2. Basamak (2016)
Nöral terapi 3. Basamak (2016)
Nöral terapi 4. Basamak (2016)
Akupunktur eğitimi ve sertifikası (2016)
Nogiere gore kulak akupunkturu eğitimi sertifikası (2016)
Ozon uygulamaları eğitimi sertifikası (2016)

Mezoterapi sertifikası (2018)

İLGİ ALANLARI
Akupunktur
Ozon uygulamaları
Nöral terapi
Kuru iğneleme

Mezoterapi
Kinezyobantlama
enjeksiyonları
Romatizmal hastalıklar
Osteoporoz
Rehabilitasyon

YAYINLAR:
1- 197 Hastada DXA ve osteoporoz risk faktörlerinin değerlendirilmesi, Raife Şirin Çoban, Canan Gücük Tezel, Afitap İçağasıoğlu ve ark. , Osteoporoz Dünyasından 2007;13:80-2
2- Romatoid artritte osteoporoz, Yasemin Yumuşakhuylu, Afitap İçağasıoğlu, Raife Şirin Atlığ ve ark., Göztepe Tıp Dergisi 24(4):159-163,2009
3- Kalça ve diz osteoartritine etki eden parametrelerin incelenmesi ve yaşam kalitesinin karşılaştırılması, Şeyma Kolukısa, Raife Şirin Atlığ, Afitap İçağasıoğlu ve ark., Göztepe Tıp Dergisi 25(2):58-66,2010
4- İnmeli hastalarda uyku kalitesi ve depresyon fonksiyonel durumu etkiler mi? , Raife Şirin Atlığ, Afitap İçağasıoğlu, Yasemin Yumuşakhuylu ve ark., Göztepe Tıp Dergisi 27(4):167-173,2012
5- The relationship between electrodiagnostic findings and DN4 questionnaire in patients with carpal tunnel syndrome, Selin Turan Turgut, Afitap İçağasıoğlu, Esra Selimoğlu, Raife Şirin Atlığ, Journal of Musculoskeletal Pain
6- Osteoporoz hastalarında kırığın yaşam kalitesine etkisi ve kırıkla ilişkili faktörler, Hatice Şule Baklacıoğlu, Afitap İçağasıoğlu, Yasemin Yumuşakhuylu, Selin Turgut, Pınar Akpınar, Raife Şirin Çoban, Esra Selimoğlu, Göztepe Tıp Dergisi26(1):14-20,2011
7- Multiple skleroz hastalarında genişletilmiş durum özürlülük skalası ile anksiyete depresyon ilişkisi, Hatice Şule Baklacıoğlu, Afitap İçağasıoğlu, Sema Haliloğlu, Raife Şirin Çoban ve ark., Göztepe Tıp Dergisi 24(4):178-182,2009
8- Multipl sklerozda yaşam kalitesinin fonksiyonel durum ile ilişkisi, Sema Haliloğlu, Afitap İçağasıoğlu, H. Şule Baklacıoğlu, Yasemin Yumuşakhuylu, Raife Şirin Atlığ ve ark., Göztepe Tıp Dergisi 24(3):129-133,2009
9- Romatoid artritli hastalarda TNF alfa blokörleri tedavisinin kemik mineral yoğunluğu üzerine etkisinin retrospektif değerlendirilmesi, Selin Turan Turgut, Yasemin Yumuşakhuylu, Esra Selimoğlu, Raife Şirin Atlığ ve ark., Göztepe Tıp Dergisi 26(2):58-62,2011
10- Siblings with hereditary spastic paraplegia: Effectiveness of botulinum toxin injections and rehabilitation program, Afitap İçağasıoğlu, Meltem Esenyel, Raife Şirin Atlığ ve ark., Nobel Medicus cilt 10 sayı 2, 96-99 ,2014
11- Bone mineral changes during pregnancy and lactation, Yumusakhuylu Y., Turgut ST, Icagasıoglu A, Baklacıoglu HS, Atlig RS et al., Gynecol Endocrinology, 2013 Aug;29(8):763-6

ULUSLARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTABINDA BASILAN BİLDİRİLER:

1- Psychiatric symptoms in primary caregivers of children with spina bifida and cerebral palsy, Raife Şirin Atlığ, Afitap İçağasıoğlu, Esma Demirhan ve et al., ISPRM 2009 İstanbul, poster
2- Influence of pregnancy and breast feeding on quantitative ultrasonometry of bone in healthy women, Yasemin Yumuşakhuylu, Afitap İçağasıoğlu, Selin Turan Turgut, Raife Şirin Atlığ et al., ISPRM 2009 İstanbul, poster
3- Sexuality in female multiple sclerosis and rheumatoid arthritis patients, Hatice Şule Baklacıoğlu, Afitap İçağasıoğlu, Huriye Aras, Raife Şirin Atlığ et al, ISPRM 2009 İstanbul, poster
4- Relationship between depression and anxiety and quality of life in multiple sclerosis, Sema Haliloğlu, Afitap İçağasıoğlu, Esma Demirhan, Hatice Şule Baklacıoğlu, Raife Şirin Atlığ et al., ISPRM 2009 İstanbul, poster
5- Quality of life in patients with hip and knee osteoarthritis, Şeyma Kolukısa, Afitap İçağasıoğlu, Esma Demirhan, Huriye Aras, Hatice Şule Baklacıoğlu, Raife Şirin Atlığ, ISPRM 2009 İstanbul, poster

ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTABINDA BASILAN BİLDİRİLER:

1- 197 Osteoporoz hastasının DXA ile kemik yoğunluğu ölçümleri ve risk faktörlerinin değerlendirilmesi, Canan Gücük Tezel, Raife Şirin Çoban, Ayşen Karabulut ve ark., 21. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, Antalya 2007, poster
2- Romatoid artritli kadın hastalarda alt üriner sistem semptomlarının hastalık aktivitesi ile ilişkisi, Huriye Aras, Afitap İçağasıoğlu, Raife Şirin Çoban ve ark., 3. Ulusal Romatizmal Hastalıklar Kongresi, 2008 Antalya, poster
3- Multipl sklerozda yaşam kalitesinin fonksiyonel durum ile ilişkisi, Sema Haliloğlu, Afitap İçağasıoğlu, Hatice Şule Taşkıngül, Yasemin Demir, Raife Şirin Çoban ve ark., 1. Tıbbi Rehabilitasyon Kongresi, 2008, Ankara, sözel sunum
4- Spina bifidalı çocuklara primer bakım verenlerde psikiyatrik belirtilerin değerlendirilmesi, Raife Şirin Çoban, Afitap İçağasıoğlu, Hatice Şule Taşkıngül ve ark., 1. Tıbbi Rehabilitasyon Kongresi, 2008, Ankara, poster
5- Multipl skleroz hastalarında genişletilmiş durum özürlülük skalası ile anksiyete depresyon ilişkisi, Hatice Şule Baklacıoğlu, Afitap İçağasıoğlu, Sema Haliloğlu, Raife Şirin Çoban ve ark., 1. Tıbbi Rehabilitasyon Kongresi, 2008, Ankara, poster
6- Vücut kitle indeksi ile kemik mineral yoğunluğu ve kırık ilişkisi, Hatice Şule Baklacıoğlu, Raife Şirin Atlığ, Yasemin Yumuşakhuylu ve ark., 4. Ulusal Osteoporoz Sempozyumu, 2010, Antalya, poster
7- Romatoid artritli hastalarda anti-TNF tedavisinin kemik mineral yoğunluğuna etkisi, Selin Turan Turgut, Yasemin Yumuşakhuylu, Esra Selimoğlu, Raife Şirin Atlığ ve ark., 4. Ulusal Osteoporoz Sempozyumu 2010 Antalya, poster
8- Karpal tünel sendromunda subjektif yakınmaların ve uyku kalitesinin değerlendirilmesi, Selin Turan Turgut, Esra Selimoğlu, Raife Şirin Atlığ ve ark., 23. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi 2011 Antalya, poster
9- İnmeli hastalarda fonksiyonel durum ve uyku kalitesi, depresyon arasındaki ilişki, Raife Şirin Atlığ, Selin Turan Turgut, Afitap İçağasıoğlu ve ark., 23. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi 2011 Antalya, poster
10- Postmenopozal osteoporozda yaşam kalitesinin ağrı ile ilişkisi, Sema Haliloğlu, Afitap İçağasıoğlu, Selin Turan Turgut, Esra Selimoğlu, Raife Şirin Atlığ, 23. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi 2011 Antalya, poster
11- Otozomal dominant ailevi spastik paraplejili iki olguya botulinum toksin uygulaması, Raife Şirin Atlığ, Selin Turan Turgut, Esra Selimoğlu ve ark., 23. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi 2011 Antalya, poster.

KATILDIĞI KONGRE VE SEMPOZYUMLAR:

Medulla Spinalis Yaralanmaları Sempozyumu (2007)
9. Ulusal Ağrı Kongresi (2007)
21. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi (2007)
2. Ulusal Serebral Palsi ve Gelişimsel Bozukluklar Kongresi (2007)
9. Medulla Spinalis Yaralanmaları Sempozyumu (2008)
3. Ulusal Romatizmal Hastalıklar Kongresi (2008)
10. Ulusal Ağrı Kongresi (2008)
1. Tıbbi Rehabilitasyon Kongresi (2008)
5. World Congress of the İnternational Society of Physical and Rehabilitation Medicine (2009)
22. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi (2009)
Osteoporozda Tedavi Algoritmaları Sempozyumu (2009)
3. Romatoloji ve Tıbbi Rehabilitasyon Günleri (2009)
4. Ulusal Osteoporoz Sempozyumu (2010)
10. Medulla Spinalis Yaralanmaları Sempozyumu (2010)
4. Türk Romatoloji Kongresi (2010)
11. Ulusal Ağrı KOngresi (2010)
12. İsmet Çetinyalçın Günleri (2010)
23. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi (2011)
Nöropatik Ağrı Klinik Deneyimi Toplantısı (2011)

Doktorunuza Sorun

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Ozon Terapi, Akupunktur, Nöral Terapi, Mezoterapi ve Tüm Hizmetlerimiz Hakkında Merak Ettiklerinizi Doktorunuza Sorun